Del A kortsvarsoppgåve

Innledning
Nokon kjennetegn som står sentralt i Naturalismen måten ein formidlar ting på. Naturalismen er kjent for pessimisme og fattigdom og mange sentrale tabuemne.

Utdrag
Farmoren rømmer og flyktar til alkoholen for å sleppa å stå i den fattigdommen ho lever i. Dette er ein måte å bruka pessimismen i naturalismen for å visa kor vanskeleg og nærast umogleg det er å komma seg ut av elendet ho lever i.

Skildringa av bestemora er ei skildring av eit einskildindivid som tilhøyrar underklassen "Ho var så spinkel og..." og heile vegen ned til slutten "..minnet om slitne kobbar skillingar. ".

«D'e' hans farmor – jaggu e' dei' farmoren hennar,» Sosiolekt er med på å skapa eit truverd og gjera ein karakter meir realistisk og utfyllande då sosiolekt ofte kan seia noko om kvar ein er ifrå eller ein tilhørighet.

Dette er berre eit eksempel på korleis skildringa av personar i naturalismen er pessimistisk og korleis ein ofte kan få ei kjensle av at det ikkje er noko håp for einskildindivid i underklassen.

Det virke som at Skram har lite tro på noe forbetringar i samfunnet og legger mye vekt på at skjebnen til mennesket er bestemt og avgjort av arv og miljø. Det er normalt i naturalismen og beskrive et samfunn slik det er ennå heller forandre det, derfor kan vi si at Skram har en sterk naturalistisk skrivemåte gjennom hele utdraget.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå