Det ironiske med å være flink | Del A Kortsvarsoppgåve

Innledning
Doppler av forfattaren Erlend Loe, er ein roman som ble utgitt i 2004. I eit utdrag frå boka får vi innblikk i hovudpersonens tankar om korleis han har levd livet sitt. Tekstutdraget er skrevet med 1.persons synsvinkel, og temaet er å vere flink.

Innholdsfortegnelse
Del A Kortsvarsoppgåve
Det ironiske med å være flink

Del B Langsvarsoppgåve
Oppgåve 1
Retorikkens makt til å overtale

Utdrag
Annonsens topos omfattar avsendarens og mottakarens felles frykt for dataangrep og terror. Det første bildet i annonsen representerer trusselen vi står overfor. Og det retoriske spørsmålet ”Hvem ville trodd at noen en dag kunne angripe Norge fra et skrivebord flere tusen kilometer unna?” treffer mottakaren som ein pil i brystet.

Spørsmålet stillast slik for å framheva det surrealistiske ved realiteten, i tillegg til å påpeke at heller ikkje forsvaret hadde føresett denne trusselen. Det framhevast derfor at både forfattaren og målgruppa for annonsen deler ståsted i samanheng med problemet.

Patos-appellen i denne annonsen er veldig sterk. Det første bildet appellerer til frykt. Mørke fargar, eit uryddig skrivebord og uforståelege krypteringar på to dataskjermar gir ein kjensle av noko uønskt. ”Truslene innenfor cyberområdet utvikler seg hurtig og truer samfunnet vårt”. Samspelet mellom tekst og bilde er sentralt fordi teksten underbyggjar kjenslene mottakaren får når han ser på bilda.

I tillegg brukar forfattaren ord som ”vårt”, ”oss” og ”vi”. Desse orda appellerer til fellesskapskjensler. Fordi avsendaren ønskjer å skape ein handling hos mottakaren, er det hensiktsmessing med ein sterk patos.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå