Mot til å tørre å være deg selv

Innledning
Jeg er fått i oppgave og holde en tale om mot. Mot kan defineres som «en persons eller gruppes evne til å være modig, uredd og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst, frykt, smerte, risiko, usikkerhet eller intimidering» (definisjon hentet fra Wikipedia).

Utdrag
Det vil også være å ha mot til å spørre medelever om hvordan de har det, og inkludere alle – modig å si at alle skal være med. Mot til å spørre de vanskelige spørsmålene
om hvordan dine medelever har det.

Det vil også være viktig å tørre å være seg selv og ha mot til å være fornøyd med seg selv og ikke tenke på hva alle andre tenker. «Kun 29% av ungdommer sier at de ikke føler noe press om å se bra ut eller ha en fin kropp.» dette vil si at 71% av ungdommer i Norge føler at de er nødt til å endre på seg selv på grunn av andres meninger.

Dette er et av områdene hvor det er svært vanskelig å være modig. Hvorfor skal det være sånn? Burde ikke dette være noe man egentlig ikke burde tenkt over engang? Dette må endres.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå