Kortsvarsoppgave & Langsvarsoppgave 3a | Religion

Utdrag
I verden i dag finnes det utallige religioner og livssyn. De fem største er, i rekkefølge fra størst til minst, Kristendommen, Islam, Hinduismen, forskjellige kinesiske naturreligioner og buddhismen.

Kristendommen er den religionen med flest tilhengere. Den er også størst i alle verdensdeler, bortsett fra i Østen/Asia. Både i Afrika, USA, Europa, Sør-Amerika og i Australia/ Oseania er kristendommen størst.

I nord i Europa står den protestantiske kristendommen sterkest, mens lenger sør, for eksempel i Spania, er det katolisismen som dominerer. Det samme gjelder i Amerika. USA og Canada er preget av protestantisme, mens i Latin-Amerika er katolsk kristendom størst. I Østen er Islam den største religionen og er dominerende i det fleste land og samfunn. Allikevel er kristendom og forskjellige kinesiske naturreligioner også store her.

Islam er for tiden den religionen som vokser mest. Om dette er fordi folk konverterer, eller om muslimske familier bare får mange barn kan man jo spørre seg. Dette nevnes fordi, om man er født i en muslimsk familie blir man regnet som muslim, uavhengig av om du tror på budskapet selv. Kristendommen vokser også, men i Norge kan det nevnes at det nå er en tilbakegang.

På grunn av en differensiering, en splittelse eller skilling, i Norge har kirken blitt sekularisert. Kirken og staten har blitt splittet, og kirken har derfor mistet mye innflytelse og makt. På grunn av at kirken har mistet innflytelse har den blitt mindre synlig i Norge og det er derfor naturlig at folk ikke lenger ser det naturlig at kirken er eneste alternativ for, for eksempel støtte eller samhold.

Fordi kirken ikke lenger har makt og innflytelse på alle samfunnsplattformer har den blitt privatisert.

Religion er ikke lenger noe alle trenger å vite at du tilhører, det har blitt en privatsak. Kirkens oppgave er nå å ta seg av hvert enkelt individs frelse, hvis de selv ønsker å oppsøke kirken.

Det er stor forskjell i hvem som er religiøst aktive. Det viser seg at kvinner i Norge er dem som generelt er mest aktive. Dette kan være i sammenheng med at det er kvinnene som ofte tar størst del i barneoppdragelse, men også at de ofte velger yrker, for eksempel innenfor helse, der de kommuniserer med eldre mennesker, eller barn, og gjør at de blir mer åpne for religion.

Alderen har også noe å si for om du er religiøst aktiv eller ikke. Tidligere har det vist seg at den religiøse aktiviteten går i bølger og daler. I ungdomsårene er det vanlig å utforske religion, og mange er ofte med på kristen arbeid eller i kristne ungdomsklubber. Videre kommer voksenårene der du får barn og livet blir hektisk med jobb og oppdragelse.

På denne tiden er det mist religiøs aktivitet. Videre når da ungene blir eldre og flytter ut får man igjen tid til å ta opp eksistensielle spørsmål som hvor er jeg fra? og hvor ender jeg opp? Er det et liv etter døden? På denne tiden av livet har den religiøse aktiviteten gått opp.

Media, derimot sier noe annet. I en utgave av vårt land fra 2010 står det at fler eldre og unge forkaster at det finnes en Gud. Så da er spørsmålet: Hvor vil Norge gå videre i forhold til dette?

Religiøs aktivitet avhenger også av geografisk området. I Norge kan vi se at den religiøse aktiviteten er minst i øst- og i nord. Et unntak her er i Oslo, som er den byen med mest religiøs aktivitet i hele Norge.

Dette kan komme har mye innvandring, der innvandrerne søker menigheter for felleskap og samhold med andre som er fra samme sted som dem, eller som tror det samme. Dette kan hjelpe den i en tid der alt er nytt, i et nytt land. Sør og Vestlandet kalles i Norge Bibelbelte og er de geografiske områdene med mest religiøs aktivitet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå