Den forgje litterære epoken | Modernisme | Norsk

Innledning
Litteraturen, lyrikken, kunsten, musikken, arkitekturen vi har vekst opp med og blitt fortalt om. Kva har de alle til felles? Modernismen. Kva er eigentleg modernismen? Kva kjenneteiknar denne epoken som har påverka oss så mykje? Og kvifor har vi blitt påverka av den?

Utdrag
Modernismen er et felles begreip for de ulike retningane innanfor litteratur, kunst, arkitektur og musikk de siste 150 årene. Denne epoken brytar med det tradisjonelle, vender seg mot det underbevisste, legger vekt på framandgjering, angst og identitetssøking.

Modernismen deles i to periodar: Modernisme og postmodernisme, det vil sei før og etter andre verdskrig.. Det finnes mange underretningar i modernismen, til dømast impresjonisme, ekspresjonisme, symbolisme, dadaisme, surrealisme, kubisme, osv. Ved hjelp av følgande tekstar kan vi sjå nærmare på ekspresjonismen, symbolismen og kubismen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå