Elevøvelse:
Papirkromatografering av pigmenter

Innholdsfortegnelse
Innledning og hensikt: 3
Utstyr: 3
Metode: 3
Observasjoner og resultater: 4
Drøfting: 4
Konklusjon 5

Utdrag
Innledning og hensikt
En plante inneholder mange forskjellige pigmenter. Ulike bølgelengder av sollyset blir fanget opp av ulike pigmenter i planta.

Noen av pigmentene er det vi ser som farger. Altså vi ser at et blad er grønt pga klorofyll. Men et grønt blad kan også inneholde pigmenter som er gule, oransje og lilla.

Men de pigmentene blir ikke reflektert slik at vis er de fargene. Vi skal bruke papirkromatografi for å viser hvilke pigmenter en plante inneholder. For å få ut pigmentene må cellene knuses.

Vi skal dyppe bladene i kokende vann for å ødelegge cellene samt knuse de i en morter for å få ut pigmentene.

Vi skal bruke aceton for å løse opp pigmentene.. Vi skal undersøke pigmentene i plantene grønnrenne og spinat.

Utstyr

2 typer planter
Kromatograferingspapir
saks,
morter
pistill,
løpevæske (petroleumseter : aceton, blandingsforhold 9:1),
reagensrør med stativ
blyant
hårrørMetode

Velger to forskjellige planter. Vi valgte spinat og grønnrenner.

Så dyppet vi plantene i kokende vann i et halvt minutt.. Det kokende vannet ødelegger celleveggen og gjør det enklere å få ut pigmentene.

Så tok vi bladene opp i en morter og tilsatte 3 ml aceton og knuser plantene oppe i morteren.

Slik at vi lettere får ut pigmentene og ekstraktene blir mest mulig konsentrert.

Så tok vi og pipetterte ut dråper av planteekstrakten på et kromatograferingspapiret omtrent 1,5 cm over nederste kant. Venter til dråpen tørker og gjentar dette punktet 20-30 ganger.

Så blandet vi petroleumseter og aceton til løpevæske, og pipetterte ut ca. 1 cm av dette i et reagensrør.

Så satte vi kromatograferingspapiret ned i glasset slik at flekken akkurat ikke kommer ned i løpevæska.

Så tok vi aluminiumsfolie over reagensrørene slik at det fungerer som et lokk.