Øvelse 3 – Ekstraksjon av DNA fra kiwi

Innhold
Hensikt:
Hypotese:
Utsyr og kjemikalier:
Fremgangsmåte:
Resultater:
Konklusjon:

Utdrag
Hensikt:

Alle celler inneholder arvestoff. I dette forsøket skal vi hente ut DNA fra kiwi. Hensikten med forsøket er å gi elever en forståelse av at alt levende, også det vi spiser, inneholder arvestoff.

Hypotese:
1. DNA kan utfelles ved hjelp av sprit
2. DNA ser ut som tråder

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter