Innledning
Åpning av nye områder for oljeleting er en svært omstridt politisk sak.

Oljedirektoratet fikk i 2006 oppdrag å kartlegge mulige olje- og gass muligheter utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. (Naturvernforbundet, 2019)

Det finnes mange gode argumenter både for og imot oljeboringen, og det har derfor vært en langvarig diskusjon om hvor vidt oljeboringsplanene burde gjennomføres eller ikke.

Selv om Lofoten er et relativt lite område, så er det en sentral og viktig plass for flere av våre mest verdifulle fiskebestander.

Hvert år passerer rundt 70% av fisken vi tar opp fra Baris- og Nordishavet, området rundt Lofoten, Senja og Vesterålen.

En essensiell faktor her er at fisken passerer områdene i sine mest kritiske tilstander, nemlig som babylarver og fiskeegg.

I disse sårbare fasene vil konsekvensen av oljeforurensning desidert få en betydelig betydning for fiskebestanden.

Det er i tillegg dokumentert at forarbeidet oljeindustrien gjør for å kartlegge havbunnen, både skremmer bort fisken, og dreper larver og fiskeegg som befinner seg i nærheten. (Naturvernforbundet, 2019)

Utdrag
Noe som er essensielt å tenke på er at klimakrisen er en global krise, og ikke et lokalt norgesproblem. For å redusere klimautslippene våre må vi klare å se det store bildet.

En ting som norsk olje og gass bidrar til er å gjøre Storbritannia kullfritt. Storbritannia sparer tretti millioner tonn CO2, hvert eneste år, på grunn av norsk naturgass.

Hvis Norge hadde sluttet å pumpe opp olje i dag, hadde det heller ikke gjort noe forskjell på globale utslipp.

Det hadde bare gjort at land som Saudi-Arabia, Polen eller Russland hadde tatt over den oljeproduksjonen.

Måten Norge håndterer oljeutvinning på, er også mye grønnere og mer sikkert enn andre land.

Derfor trenger Norge å finne nye plasser å ta opp olje fra, for å fortsette å ta opp olje.