Den urolige jordskorpa | Geografi

Utdrag
Jorda ble dannet for 4,6 milliarder år siden. Den er en planet i evig forandring. Kloden vår består av forskjellige landformer som ble dannet av de komplekse prossesene kontinentaldrift, platetektonikk og jordas indre krefter. I denne oppgave skal jeg forklare hvordan disse prossesene foregår, og hva konsekvensene er.

Jorda er delt opp i flere plater som flyter, som fører til at kontinentene flytter på seg. Så jordsoverflaten er laget av flere jordskorpeplater.

Det finnes åtte store og flere små plater. Her er de åtte store platene: den Afrikanske platen, den Antarktiske platen, den Eurasiske platen, den Indo-Australske platen, den Nordamerikanske platen, Stillehavsplaten, den Søramerikanske platen og den Australske platen.

Pangaea er navnet på den store kontinentet som eksisterte før kontinentene ble skilt til den formen de har nå. Den omfattet mesteparten av jordskorpen. Selve navnet kommer fra gresk og betyr «all jord», og den ble først brukt av den tyske opphavsmannen av platedriftteorien, Alfred Wegener.

Teorien om kontinentaldrift handler om hvordan kontinentene flytter på seg. Det vil si hvordan superkontinenten Pangaea ble splittet opp i flere kontinenter, som har flyttet på seg langs tiden, for å se ut på den måten de gjør i dag. Det var Alfred Wegener som har kommet på den teorien, men han hadde ingen bevis. Mange år senere, når teorien om havbunnspredning ble oppdaget, ble kontinentaldriftteorien aktuell igjen. Når forskere begynte å kartlegge havbunnen i havene, ble det oppdaget midthavstrygger.

De er et system av undersjøiske, vulkanske fjellkjeder. Det ble også oppdaget dyphavsgroper, som dannes når en av platene er presset under den andre. Teoriene om kontinentaldrift og havbunnsspredning er grunnlaget for teorien om platedrift. Årsaken til at jordskorpeplatene beveger seg er strømmene i mantelen, som er satt i gang av varmen fra jordas indre.

Når mantelen beveger på seg, og det skjer hele tiden, drar den med seg jordskorpeplatene. Tyngdekraften er også med på å sette platene i bevegelse.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå