Geografi | Sunnmøre

Innledning
Jeg har valgt å skrive om Sunnmøre som ligger i fylket Møre og Romsdal. Møre og Romsdal er ett av Norges 18 fylker.

Det er et fylke i den nordligste delen av Vest-Norge og grenser til Sør-Trøndelag, Oppland og Sogn og Fjordane. Landskapet i Sunnmøre består av mange store og små øyer langs kysten.

Innholdsfortegnelse
-Innledning 1
-Landformer, alpint, fjorder, elver, U-daler, hengende daler Istiden 1
-Vær og klima + Zoomet inn område 1
-Oppsumering 1

Utdrag
Det er mange lange og trange fjorder. Det er isbreer som har dannet fjordene. Siden det er mye fjorder i Sunnmøre består det av mange U-daler.

Der det er fjord er det U-daler fordi det forteller at fjorden engang har blitt gravd ut av en isbre. Det som ofte kjennetegner en fjord er at den er omringet av fjellsider.

Fjorder er som oftest lange og smale og de pleier og åpne seg ut mot havet denne åpningen kalles fjordens munning og det er ofte grunt hvor fjorden går ut mot havet. Den innerste delen av en fjord kalles fjordbunnen

I Sunnmøre finner vi elver som er korte, de består av mye vann med strømninger i, disse elvene har ett stort fall fra fjellene og ned til fjordene.

Elvene danner elvedaler, dette skjer når en elv eroderer og tar med seg løsmateriale. Om elven har høy vannhastighet kan den frakte tyngre og grovere ting med seg.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå