Innledning
Jeg har valgt å skrive om Sunnmøre som ligger i fylket Møre og Romsdal. Møre og Romsdal er ett av Norges 18 fylker.

Det er et fylke i den nordligste delen av Vest-Norge og grenser til Sør-Trøndelag, Oppland og Sogn og Fjordane. Landskapet i Sunnmøre består av mange store og små øyer langs kysten.

Landformer:
Sunnmøre er et distrikt og består for det meste av alpinelandformer.

Innholdsfortegnelse
-Innledning 1
-Landformer, alpint, fjorder, elver, U-daler, hengende daler Istiden 1
-Vær og klima + Zoomet inn område 1
-Oppsumering 1

Utdrag
Det er mange lange og trange fjorder. Det er isbreer som har dannet fjordene. Siden det er mye fjorder i Sunnmøre består det av mange U-daler.

Der det er fjord er det U-daler fordi det forteller at fjorden engang har blitt gravd ut av en isbre. D

et som ofte kjennetegner en fjord er at den er omringet av fjellsider.

Fjorder er som oftest lange og smale og de pleier og åpne seg ut mot havet denne åpningen kalles fjordens munning og det er ofte grunt hvor fjorden går ut mot havet.

Den innerste delen av en fjord kalles fjordbunnen. I Sunnmøre finner vi elver som er korte, de består av mye vann med strømninger i, disse elvene har ett stort fall fra fjellene og ned til fjordene.

Elvene danner elvedaler, dette skjer når en elv eroderer og tar med seg løsmateriale.

Om elven har høy vannhastighet kan den frakte tyngre og grovere ting med seg.

---

Hengende daler:
Dette er daler som munner ut høyt oppe i de bratte sidene av dalen.

Det er en sidedal og er dannet ved iserosjon. Hengende daler er et veldig vanlig landskapstrekk i områder som en gang har vært dekket av is som var fra istiden.

Istiden:
Landskapet i Sunnmøre er som mange andre steder i Norge blitt formet under istidene.

Da isbreene gravde ut mange dype U-daler og slipte mye av fjellene. Det er flere steder i Sunnmøre hvor det er morener som er tydelige spor etter istiden.

Morener er usortert løsmateriale som har blitt ført med av isbre eller har blitt avleiret av den.

Steinene er som regel ganske runde og kan ha skuringsstriper. På bilde rett under vil du se hvordan morene kan se ut.