Geografi innlevering om hva jeg ser på bildet

Innledning
Vi fikk utdelt et bilde av Åndalsnes. Åndalsnes ligger i møre og Romsdal.

Der kan vi se ulike ytre krefter som har formet hengende U-dal, egg, tinder, botn, canyon, v-dal, elvevifte, en fjord, kroksjø, meandersvingninger og forvitring.

Selve dalen er en U-dal. I denne oppgaven skal vi ta rede for dette.

Vi har ulike typer for forvitring. Det finnes kjemisk og mekanisk forvitring. Innenfor mekaniskforvitring har vi frostforvitring, solsprengning og trykkavlastning.

Frostforvitring er det vi kan se på bildet. Når et fast fjell brytes ned, så blir det kalt forvitring.

Det er vanlig med frostforvitring der det er vanlig med nedbør og at temperaturen svinger rundt frysepunktet.

Det er sprekker i fjellet og nedbør renner inn i sprekkene. Frosten kommer og vannet blir til is. Volumet kan øke med nesten 10% med at vannet blir til is.

Det blir et stort trykk sideveis slik at berget sprekker og det blir utvidet.

Når dette har skjedd mange ganger, der det veksles mellom frysing og tining, så vil en del av berget tilslutt løsne. Det som løsner kan videre bli til grus og sand.

Utdrag
Litt lengre ned finner vi en elvevifte. Nedover dalsiden renner vannet fort. Elva transporterer mye materiale. Farten reduseres når terrenget begynner å flate ut.

Når det flates ut frakter ikke elva materiale videre mer. Over lang tid er det blitt bygd opp en vifteformet avsetning, som er smal øverst og bredest nederst.

Dette strekker seg fra dal-bunnen og noe opp i dalsiden. Det er dette som kalles en elvevifte.

Nederst på bildet kan vi se meandersvingninger og en kroksjø. Vi kan se at det er meandersvingninger ved at elven er bred og flat.

Det er mye løs masser som har gjort at elva har fått et svingete løp. Elva er dypest og har størst fart i yttersvingningene.

Terrenget blir spist opp av elva, fordi erosjonen blir for stor. Farten er lavere i innersvingene.

Det er i innersvingningene at materiale avsettes i form av sandbanker. Kroksjøen er blitt dannet etter meandersvingninger.

Kroksjø skjer vanligvis ved at det er mye flom.