Innholdsfortegnelse
Jordas inndeling med de ulike lagene og deres konsistens.

Litt om opphavet til platedriftteorien (Wegener, ubåter). Antall plater. Pangaea/Pangea.

Utdrag
Jordas inndeling med de ulike lagene og deres konsistens. Den roterende, svakt sammentrykte jordkulen er bygd opp av en rekke konsentriske lag.

Lagene, som blir tyngre og tyngre mot sentrum, kan grovt sett deles inn i tre: jordskorpen, mantelen og kjernen.

Litt om opphavet til platedriftteorien (Wegener, ubåter). Antall plater. Pangaea/Pangea. Platetektonikk er en teori som hevder at Jordens ytterste og stiveste lag er delt opp i 6–8 større og en rekke mindre plater som alle beveger seg i forhold til hverandre med en relativ hastighet på noen centimeter i året.

Litt om midthavsrygger, dyphavsgroper og fjellkjeder og hvordan disse dannes og minst ett navneeksempel på hver.

Hvilke andre sterke indisier har man på at jordskorpeplater beveger seg?

(fossilfunn, like bergarter på steder der to plater før lå inntil hverandre, kontinenter som passer sammen, fossiler etter varmekjære arter på Svalbard).

- ulike scenarier når ulike typer plater kolliderer (kontinentplate mot kontinentplate osv.).