Hjelpemidler: Kalkulator og formelsamling

Tid: 90 minutter

Oppgavebeskrivelse
Oppgave 1
En vanndråpe faller gjennom lufta med konstant fart.
a) Tegn vanndråpen og kreftene som virker på den.
b) Tegn kreftene som virker på den nederste boka.
c) Hver av kreftene fra oppgave b) har en motkraft. Hvilke gjenstander virker hver av disse motkreftene på?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppgave 2
En kloss med masse trekkes bortover et glatt underlag av en kraft på .
a) Hvor stor akselerasjon får klossen?
b) Hvordan beveger klossen seg videre over det glatte underlaget?
c) Hvor stor er den konstante friksjonskraften under nedbremsingen?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppgave 3
Et eple henger i en kraftmåler fra taket på en heis. Når heisen står i ro viser kraftmåleren .
a) Hvor stor masse har eplet?
b) Hvor stor er heisens akselerasjon?
c) Hva viser kraftmåleren under nedbremsingen?
d) Hvor lang er heisturen i meter?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppgave 4
Et leketog består av et lokomotiv og to vogner. Lokomotivet har masse 0,500 kg og hver av vognene 0,200 kg.
a) Hvor stor kraft virker på toget når akselerasjonen blir 0,40 m/s2?
b) Beregne kreftene som virker i fartsretningen på den midtre vogna.

Starter med den bakre vogna:
SF S ma = = = 0,200 kg 0,40 0,080 N