Innholdsfortegnelse
Hva kjennetegner middelalderen og når var den? Hvorfor kalles denne perioden for middelalderen?

Hva kjennetegner islendingsagaer?

Hva er alliterasjon, heiti og kenning?

Hva gjorde en skald? Kan du nevne eksempler på noe kjente skalder.

Hva kjennetegner norrøn litteratur og høvisk litteratur?

Rolandsangen – hva handler den om?

Og hva handler Tristan og Isolde om?

Hva er disse to eksempler på?

Grei ut om Sagaen om Gunnlaug Ormstunge

Kan du si noe om mannsidealet i middelalderen

Utdrag
Hva kjennetegner middelalderen og når var den? Hvorfor kalles denne perioden for middelalderen?
- 500-1500 tallet
- Mellom antikken og renessansen
- Norrønt

o Guder
 Odin og Thor
• Vikingene hadde Gude- og heltedikt

o Noe som hang igjen fra Antikken
- Europa blir kristnet i 1030

o Etter at de ble kristnet så var det Jesus
- Vikingtid i Nord-Europa
- Norrøn litteratur med sagaer, eddadikt og skaldekvad

o Den eldre Edda skrevet av Snorre Sturlason
 Uten han hadde vi ikke vist mye om Middelalderen

o Voluspå -> Volven, spåkvinne forteller om hvordan verden oppstår

o Håvamål -> Odins tale til menneskene