Innledning
Korstogene var en serie med felttog underordnet paven som fant sted fra 11. til 13 århundre.

Deres mål var å sikre kristen kontroll over det hellige landet Jerusalem etter at muslimene hadde okkupert store deler.

De kristne var opptatt av å spre den katolske kristendommen og verne den mot de vantroe.

Muslimene hadde makten i Jerusalem i mange år før det brøt ut konflikter med de kristne, og kristne pilegrimer ble tolerert.

Rundt år 1070 begynte tyrkerne å erobre og mishandle kristne pilegrimer på sine ferder til Jerusalem, dette førte til frustrasjon fra de kristnes side.

De kristne ville ikke finne seg i dette. I år 1095 holdt pave Urban 2.

Utdrag
Hvem deltok på disse korstogene? Alle kunne delta, til og med kvinnene, selv om de ble anbefalt å donere penger og holde seg unna.

Det var veldig dyrt å dra på korstog, det var derfor vanlig at de som dro var høyt oppe i det middelalderske hierarkiet.

Det var til sammen ni korstog opp gjennom denne perioden som var fra ca. 1100-1300.

I hvor stor grad påvirkning korstogene har hatt på Europa i ettertid kan diskuteres, men jeg skal komme med et par punkter her.

Først og fremst så førte korstogene til at Europas befolkning ble redusert med to millioner.

Dette var et ganske stort stall på den tiden.

Kirken og pavedømmets makt ble styrket betraktelig. Etter pavens rolle i korstogene fikk paven stor respekt av folket, og pavens rolle som ledere ble styrket.

Mange korsfarere som kom hjem igjen søkte asyl i bl.a. klostre hvor korsfarerne bistod med alt sitt jordiske gods.

Slike «gaver» ble mer og mer utbredt. Korstogene var også med på å utvide markedet i Europa.

Det ble en større etterspørsel på forsyninger, arbeid og skipsbygging ble mer sentralt.

Varer som silke, parfyme og perler ble fraktet med skip fra Midtøsten over Middelhavet til havnene i Italia hvor de videre ble fraktet ut i Europa.

Italienske byer som Venezia og Pisa opplevde stor økonomisk vekst. Denne økonomiske veksten førte igjen til økt befolknings vekst.

Korstogene var i tillegg starten på den europeiske ekspansjonen til Asia, Afrika og Amerika.

Vi fikk kjente utforskere som f.eks. Columbus, Vasco de Gama og Sir John Mandeville. Korsfarerne tok med seg mye nytt da de kom hjem fra Østen.