Middelalderen 500-1500 | Drøfteopgave

Innledning
Fram til 1800-tallet ble middelalderen gjerne sett på som en mørk periode hvor religion og overtro dominerte over fornuft og vitenskap. Men i dag ses den mer på som en mangfoldig tid.

Mange tenker kanskje på noe mystisk og gammeldags når de hører ordet middelalder, for eksempel riddere med sverd og lanse eller middelalderborger, også videre, og dette har gitt inspirasjon til flere dataspill, for eksempel med navnet «medieval» i tittelen, eller fantasy- fortellinger sånn som den kjente «Ringenes Herre» skrevet av Tolkien.

Mye av kunsten hadde kristent religiøst innhold, og det gjaldt også bildekunst, litteratur og musikk. Religion og Gud var viktig, man så på livet som en mellomstasjon på veien mot døden.

Men det vokste også frem en ikke-religiøs litteratur, nemlig en høvisk litteratur (høvisk betyr hoff-lig) rundt kongehoffene i Europa. Litteraturen omfattet for eksempel ridderdiktning som ga et nytt syn på kjærlighet – tidligere hadde det bare være en fornuftig avtale mellom slekter, mens nå var det mer følelser involvert.

En annen litteratur på den tiden er norrøn litteratur, som består av sagalitteraturen, det vil si islendingesagaer (også kalt ættesagaer) og kongesagaer.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå