Middelalderen 500-1500 | Renassanse & humanisme

Innledning
Middelalderen regner vi som omtrent 500-1500, altså er det tiden mellom antikken og renessansen. Fram til 1800-tallet ble den gjerne vurdert som der religion og overtro dominerte over fornuft og vitenskap, mens i dag er det vanligere å se på den som en mangfoldig tid.

I dagligtale brukes ordet «middelaldersk» om noe som er fjernt i tid, og kanskje litt mystisk og gammeldags. Noen ser kanskje for seg mørke middelalderborger, klostre og kirkespir, mens andre ser på riddere med sverd og lanse, og silke forestillinger om middelalderen har gitt inspirasjon til for eksempel dataspill med «medieval» i tittelen, eller fantasy-fortellinger som den kjente «Ringenes herre».

Utdrag
Den mest kjente forfatteren fra norrøn tid er Snorre Sturlason. En bok han er kjent for, er «Den yngre Edda», som er en lærebok i skaldedikting. Eddadiktene i «Den eldre Edda» deler vi i to grupper, gude- og heltedikt, ettersom hva de handler om.

Heltedikt forteller eventyraktige historier om sagnhelter som også fins i fortellinger og sagn ellers. «Håvamål» har dikt som inneholder visdomsord og råd for god oppførsel i helt konkrete situasjoner, for eksempel sier diktet blant annet at en god venn er gavmild, vi gir for å få venner og allierte og for å få respekt.

Det er vanskelig å skille skarpt mellom diktning og fakta i norrøn tid. Skaldene var gjerne knyttet til hoffet og fulgte konger og stormenn under slag og på reiser for å dikte om begivenheter de var vitne til.

De var altså på en måte krigsreportere! Men for at et skaldekvad skal være godt, må det være kunstferdig utformet, og det er derfor ikke sannsynlig at sannheten ble justert.

Likevel kan de anses som pålitelige da en skald gjerne sier fram diktet sott som en hendelse mens de som deltok i den, er tilstede, og derfor kan han ikke fortelle noe som åpenbart er usant. For det andre er det ikke så lett å endre på det som er diktet i en strengt bunden form.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå