Innledning
I denne teksten skal jeg ta for meg religion i middelalderen i Europa (500-1500). Den mest utbredte religionen var da kristendommen som var en av faktorene tatt med fra antikken og videre inn i middelalderen uten store endringer i overgangen.

Før vi går videre vil jeg si litt om hva middelalderen som begrep er. Begrepet middelalderen oppstod på 1400-tallet som en form for slagord. Dette ordet utrykket de italienske rennesansehumanistenes manglende respekt for kunst og litteratur i den forrige epoken Middelalderen.

Det ble senere også et begrep for en mørk og barbarisk periode, som var dominert av kirken og religion på den tiden. I Renessansen søkte de tilbake til antikken, så middelalderen ble en uviktig periode satt i en slags parentes.

Utdrag
Underveis i Det vestlige skisma, som oppstod i 1378, da de franske kardinalene ikke godtok valget av pave Urban VI, men mente valget ikke var gyldig, og derfor innsatte pave Klements VII som motpave (person innsatt som pave på ureglementert vis), ble det og innsatt en Pave i Pisa.

Dette førte til tre rivaliserende linjer med fordringshavere og paver til den hellige stol i Roma, Avignon og Pisa. Etter noen generasjoner avsatte konsilet i Konstanz sin motpave (i Pisa), pave Gregor XII i Roma gikk av som pave i 1415, og Benedictus XIII av Avignon ble avsatt i 1417.

Dette gjorde de for å få en avslutning på skismaet og de innsatte pave Martin V, han ble akseptert som pave av de aller, aller fleste i Europa.

Splittelsen i det vestlige skisma skapte negative følelser og mye motstand mot pavedømmet. Dette var en av mange grunner som bidro til å starte den protestantiske reformasjonen til Martin Luther i 1517.