Markedsføring & Ledelse | Kapittel 4 – Situasjonsanalyse

Kapittel 4 – Situasjonsanalyse

Dette er et kapittel dere har jobbet mye med når dere har holdt på med forretningsplanen! Til heldagsprøven må dere kunne bruke dette også på andre eksempler enn deres egen bedrift.

I dag skal dere jobbe med å lese og forstå teoriene, og løse både teoretiske og praktiske oppgaver (anvendelse på eksempler).

Oppgavebeskrivelse
1. Gjør rede for de interne og eksterne arbeidsbetingelsene som er viktige for en bedrift. (Forklar hva som menes med hver av dem).
2. Forklar figuren: SWOT

Utdrag
Interne:
Når man skal starte å arbeid med markedsføring, så anbefaler man å analysere de interne arbeidsbetingelsene først. Bedriften skal aldri utnytte fordelen av eksternarbeidsfaktorer før de interne forholdene ligger til rette.

Intern arbeidsbetingelsen er kontrollerbare. De vil si at forholde i bedriften skal påvirke beslutningen i markedsføringen, som f.eks. økonomien, personalet og ledelsen og konkurransemidlene

---

Økonomien:
Skal sette ramme for virkeligheten. Økonomien skal bestemme om man er styrket nok til å investere i nye markeder eller arbeid med produktutvikling eller om man klarer å overleve i dårlige økonomiske tider.

Økonomien skal beskrives med nøkkeltall. Det vil si hvor mye penger/kapital bedriften har, og hvor stor gjeld den har. Dette kan også bli betegnet som likviditet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå