Innledning
Nyhetsbildet i verden preges av ekstremistgruppen som kaller seg «Den islamske stat», altså IS. Hver dag kan man lese om grusomheter som drap, undertrykkelse og tortur, begått av IS i religionens navn. IS har som mål å innføre islamisme ved bruk av Jihad.

Det er ikke uvanlig å høre folk bruke begrepene «islam» og «islamisme» om hverandre, som om de to begrepene betyr det samme. I virkeligheten handler de om to forskjellige ting. Likevel kan det være en nær sammenheng, men her er muslimene uenige, likesom de er uenige om tolkningen av ordet «Jihad».

Uenigheten ga opphav til ekstremistgrupper som Den islamske stat, og en kan stille spørsmål om IS utfører Jihad i henhold til Koranen.

Utdrag
For at diskusjonen om IS, deres formål og fremgangsmåte skal være kunnskapsbasert, er det viktig å forstå hva islamisme er og hvordan den skiller seg fra religionen. Islam er en religion som profeten Muhammad etablerte, og som har et gudsbegrep, hellige skrifter, trosforestillinger og ritualer.

Islamismen, derimot, er en politisk ideologi som tilbyr forestillinger om hvordan samfunnet bør styres og organiseres. «Problemet oppstår fordi islamismen legitimerer seg med islam, og oppfatter seg selv som islam.

Dette betyr at islamske hellige skrifter og tradisjoner også åpner for den islamistiske tolkningen» (Hagtvet, Sørensen & Brandal, 2016). Når gruppen IS ønsker å innføre islamisme, henter de fra islam sine ideer, måte å tenke på og forståelsen av livet og mennesket.

Kjernen i denne ideologien er at samfunnet skal styres på grunnlag av Sharia, den islamske lovgivningen. De henvender seg til islam for å finne avgjørelser for all atferd, og er inspirert av islam som veileder i alle valg.