Gjenoppdagelse av antikken | 6 i karakter

Innledning
Renessansen er en historisk epoke som starter i Nord-Italia en gang mellom 1350 og 1450, og som for alvor preger Europa på 1500-tallet.

Man interesserer seg i renessansen for antikken, altså de gamle grekerne og romerne, og lar seg inspirere av denne. Menneskesynet er mer positivt i renessansen enn tidligere.

Det fokuseres på alt mennesket er i stand til å klare, og dette fører til større ambisjoner på menneskehetens vegne, i kunst, arkitektur, vitenskap, politikk, og så videre.

Innholdsfortegnelse
Renessansen: viktige trekk

Gjenoppdagelse av antikken

Striden mellom tro og viten

Humanister

To viktige historiske hendelser
- boktrykkerkunsten

Reformasjonen

Utdrag
Forenklet sagt hadde middelalderen vært en tid med et ganske dystert menneskesyn sett med moderne øyne, og mindre ambisjoner på menneskehetens vegne.

Det viktigste hadde vært å komme til himmelen, ikke å skape store ting her på jorden. I renessansen begynner man for alvor å forstå hva grekerne og romerne hadde fått til i antikken.

Man gjenoppdaget den gamle sivilisasjonen. Man fant tekster som hadde vært gjemt bort i klostre i flere hundre år, og man fant 1500 år gammel antikk kunst som var langt mer imponerende enn det mennesket var i stand til å lage på deres egen tid.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå