Antikken Kunst | Oppgave

Oppgavebeskrivelse
Hva var typisk for kunst i det antikke Hellas?

Hvordan har kunsten i det antikke Hellas påvirket moderne kunst?

Arkaisk 700 - 480 f.Kr.

Klassisk 480 – 330 f.kr

Hellenistisk 323 – 50 f.kr.

Utdrag
Hva var typisk for kunst i det antikke Hellas?:

Gresk kunst i antikken var hovedsakeleg skulpturer, vasemaleri og vakker arkitektur.

Den riker og varierte kunsthistorien til grekerane går rundt 5000 år tilbake. Den påvirket romerriket sin kunst og ble selv påvirket av østlige kunstretninger.

---

Hvordan har kunsten i det antikke Hellas påvirket moderne kunst?:

Gresk skulpturkunst forblei den klassiske modelen for det aller meste av europeisk skulpturkunst frem til modernismen på slutten av 1800-tallet. Kunsten var påvirket enten direkte eller indirekte til den greske kunsten.

I renessansen og barokken var kunstnerane inspirert av denne kunstepoken. Eksempel er Michelangelo og Bernini.

Litteraturen fra det antikke Hellas har fått stor betydning for dannelsen av den vesteuropeiske kulturen, og er en sentral del av den klassiske litteraturen...

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå