Utdrag
Vår evne til å gjennomføre like aktiviteter bestemmes mye av utholdenhet. God utholdenhet er derfor grunnlaget for at du skal få en positiv livsstil og føle velvære.

Vi skiller mellom to hovedmetoder for trening av utholdenhet: kontinuerlig arbeid og intervallarbeid.

Metoden jeg har valgt å bruke er intervallarbeid. Intervallarbeid er arbeid som veksler mellom arbeid (arbeidsperiode) med høy intensitet og arbeid med lav intensitet (pause).

Treningsprinsipper er grunnleggende regler som du bør ta hensyn til når du planlegger og gjennomfører trening.