Innholdsfortegnelse
1. Periode

Egentrening vg2
- Volda videregående skole Mal for øktplan

Volda videregående skole
- Periodeplan

Egentrening vg3
- Volda videregående skole

Utdrag
Du skal planlegge selvstendig treningsarbeid, formulere mål og tiltak og gjennomføre planene.

Planen skal leveres i kroppsøvingstimen når egentreningsperioden starter. Du skal også vurdere gjennomføringen av planene (innleveres til slutt). Fagstoff finner du på Fronter.

Emne 1. periode: utholdenhetstrening (veke 39, 40, 42)

Tid: Kroppsøvingstimene avsatt til egentrening

Gjennomføring: Lever kopi av periodeplanen og øktplaner før egentreningen starter i Itslearning.