Tolkning av Byens Metafysikk, av Rolf Jacobsen

Innledning
Med desse skildrande orda innleier Rolf Jacobsen det modernistiske diktet «Byens Metafysikk». Jacobsen trekker lesaren direkte inn i handlinga med ein relativt kort setning, som ganske umiddelbart stadfester settinga.

Lesaren vert nærmast dradd med under bakkenivå. Han tek i bruk ei gjentaking av ordet «under» for å få fram eit poeng. Her, under bakken, skal Rolf Jacobsen no openberre kva som går føre seg.

Settinga i seg sjølv vert nærpå eit symbol på essensen av det han vil fortelje oss. Under bakken er menneskjer ikkje i stand til å følgje med på kva som skjer.

Det er ei usynleg verd, åtskilt frå menneskjers daglege liv og merksemd. Kva er det med denne underverda som er verdt å setje fokus på?

Utdrag
Dette spørsmålet tek Rolf Jacobsen opp i dei neste strofene. Her tek han i bruk ei mengd språklege bilete, som forsterkar eit anna poeng eg meiner er viktig med diktet. Denne verda lever sitt eige liv.

Med språklege skildringar som «Telefonkabelens nervefibre», og «gassledningenes hule blodårer» får ein sterke assosiasjonar til ein slags levande organisme.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå