Storby-natt, Byens metafysikk & Solaris korrigert | Analyse

Modernistiske trekk i Storby-natt, Byens metafysikk og Solaris korrigert

Innledning
Den modernistiske lyrikken belyser menneskets opplevelse av det moderne samfunnet. Diktene har ofte en eksperimenterende form og bryter med tradisjonen og konvensjonene for lyrikksjangeren.

Industrialisering, høyteknologi og det urbane liv er emner som går igjen i modernistiske tekster. Det er også typisk for modernismen at tilværelsen blir skildret som noe uforståelig og kaotisk, noe som kun kan forstås av intellektuelle.

Hvilke modernistiske trekk kommer til uttrykk i Rudolf Nilsens Storby-natt (1925), Rolf Jacobsens Byens metafysikk (1933) og Øyvind Rimbereids Solaris korrigert (2004)?

Utdrag
Et gjennomgående, modernistisk trekk i alle de tre diktene, er bruken av ord som gir assosiasjoner til industrisamfunnet. I Storbynatt benyttes upoetiske ord som buelamper, asfalt, by, gate, bil og tunnel.

Ofte forbindes disse ordene med den kalde, kyniske byen, men Nilsen bruker ordene til å fremstille storbyen som et godt sted. Ordbruken fremhever det moderne ved samfunnet og hvordan dette oppleves positivt for det lyriske jeg-et. I Byens metafysikk kan man se en lignende tendens.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå