‘Byens metafysikk’ | Analyse | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Motiv:
Tema:
Oppbygning
-Kontraster:
Virkemidler (og deres funksjon)
Modernistiske trekk

Utdrag
Motiv: Vi får beskrevet hva som er under jorden (teknologien som arbeider).Oppe på̊overflaten danser et ”du” på̊asfalten, og diktets ”jeg” ser på̊sigarettrøyk som stiger mot himmelen. Vi får altså̊ det underjordiske, det på̊overflaten, og himmelen – i ett og samme dikt.

Tema:
1. Menneskets møte med sin nye tilværelse (sin nye situasjon) i en moderne verden?
2. Byens oppbygning, rett og slett?
3. Samspillet mellom oss og det teknologiske, som til sammen utgjør byen: Samspillet
mellom oss (det organiske) og teknologien («døde ting»), og hvordan teknologien
jobber for oss, slik at vi kan leve det moderne, behagelige bylivet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå