Landskap | Rolf Jacobsen | Dikt Notater

Utdrag
1. Rolf Jacobsen landskap med argumenter. 1954 og dikt samling «hemmelig liv»

2. tema: natur, miljø, landskap

3. tittelen «landskap» er passende til diktets handling, da det handler om

5. stemmen i diktet er en lyrisk de. Det som menes med lyriske de er alle maskinene som opp og ødelegger landskapet

6. hvor mange strofer har diktet. Diktet har seks strofer. Hvor mange verselinjer har diktet. Diktet har 17 verselinjer.
Diktet har frie vers og har ikke tredjepersons oppbygging (rim, fast oppbygging like mange verselinjer i hver strofe)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå