Sammenligning av Jeg ser og Landskap med gravemaskiner

Innledning
Sigbjørn Obstfelder er mannen bak diktet «jeg ser». Han er født i Stavanger og er regnet for å være den fremste representanten for tidlig modernistisk lyrikk (Rottem, 2019). Han var den første som brøt med tradisjonell lyrisk form, rytme og rim.

Likevel er Obstfelder kanskje mest kjent for fremmedfølelsen som preger diktet «jeg ser» (Dahl, Engelstad, Hellne-Halvorsen, Jemterud, Torp, Zandjani. 2015. s. 82).

Utdrag
I diktet «landskap med gravemaskiner» av Rolf Jacobsen blir motivet beskrevet som seks gravemaskiner. Gravemaskinene blir vekket til livet og blir detaljert skildret som om det egentlig skulle vært mennesker.

Da jeg skrev at Jacobsen kan regnes som en futurist er akkurat det veldig debattert. Det er fordi mange mener at han skrev diktene sine med en ambivalens (Dahl, Engelstad, Hellne-Halvorsen, Jemterud, Torp, Zandjani. 2015. s. 99).

Denne dobbeltheten handler om at han kan virke optimistisk rundt den moderne verden, men egentlig var han svært skeptisk til den nye teknologien.

Denne skepsisen kommer veldig godt frem i temaet rundt «landskap med gravemaskiner». Jeg tror at de negative skildringene Jacobsen gjør av gravemaskiner er sterkt preget av personlige tanker rundt teknologien.

Hele strofe fem av diktet er beskrivelser ment for å skremme og vrenge lesernes oppfattelse av den moderne verden og ny teknologi. Jeg tror på mange måter at temaet i diktet kan være en kritikk og en skepsis mot den moderne verden.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå