Samisk | Språket | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Ulike samiske språk
Fornorskingspolitikken
Status for det samiske språket i dag/kva kan mei gjære for at dei ikkje skal forsvinne
Kilde liste:

Utdrag
Ulike samiske språk
Den vest samiske språk gruppa består av nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, pitesamisk og umesamisk. Nordsamisk er hovudsakleg brukt i Finnmark og Troms fylker, og i kommunane Tjeldsund, Evenes og Nordland.

Det er den største samiske språkgruppa og snakkas av 25,000 i Norge omtrent. Sørsamisk er det sydligste av de nåverande samiske språka.

Det sørsamiske busetningsområdet i Norge strekker frå Saltfjellet i nord til Elgå i Hedemark i sør. Det antydast at det finns i overkant 2000 sørsamar i Norge og Sverige. I Norge er det sentrale lulesamiske området Nord-Salten.

Det er 2000 lulesamer på norsk side av grensen, og av de 2000 er det omtrent 600 som bruker språket aktivt. Pitesamisk er et av de mest truga blant de samiske språkande.

Det er omtrent 30 folk som snakkar språket i dag. Språket er så sjeldan at på norsk side antake det at pitesamisk er et forsvunne samisk språk.

Et anna sterkt truga språk er umesamisk. Ifølge språkforskaren Tapani Salminen i 2000 var det omtrent 20 attverande Umersamer som snakkar Umesamisk i Sverige.

Umesamisk var det første samiske språket som ble tatt i bruk skriftlig, og språket ble tradisjonelt snakket i Hemnes, Rana og Korgen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå