Øydelegger innvandring det norske språket | Oppgave

Innledning
Norsk er eit språk i endring - stadig fleire engelske ord og generelt ord frå andre språk blir ein naturleg del av det vi ser på som norsk. Særleg hos ungdomar ser vi store forandringar. Men kvifor skjer eigentleg denne forandringa?

Nokon stadar i Oslo snakkar ein ikkje ein gong norsk - innvandrarane snakkar med andre ord sitt eiga språk i enkelte miljøer, og/eller blandar fleire språk inn i vårt norske, slik at vi får ein versjon av norsk som vil vere uforståleg for alle andre enn dei som har ein personleg tilknyting til miljøet. Det store spørsmålet er: Øydelegger innvandring det norske språket?

Utdrag
Naturlegvis kom særleg mange frå engelsk. Mange av disse orda har erstatta våre norske, og på 80- og 90-talet dukka det opp mange bekymra prognosar: globaliseringa ville øydeleggje det norske språk, og det vil etter kvart døy heilt ut.1

Kan dette bety at innvandring – som ein del av globaliseringa kan øydeleggje det norske språket? Ca. 12,2% av Noregs befolkning er innvandrarar.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå