Rikssamling og kristningen av Norge | Kolonnenotat

Kolonnenotat til PP om rikssamling og kristningen av Norge

Innhold
Harald Hårfagre
Leidang
Hird
Håkon den gode
Olav Tryggvason
Olav Haraldsson (Heilage)
Norrøn tro
Kristen tro
Harald Hardråde

Utdrag
Harald Hårfagre:
• Regnes som den første rikssamleren.
• Seiret over fienden i Hafrsfjord. Usikkert hvem fienden var.
• Skaffet seg sannsynligvis kontroll over Sør-Vestlandet nord til og med Hordaland.
• Rådde over flere kongsgårder, blant annet Avaldsnes ved Karmsundet.
• I et bondesamfunn måtte de bo på store gårder som de eide eller hadde tatt fra fienden.
• Fra Sør-Vestlandet kunne en konge kontrollere den viktigste skipstrafikken langs kysten.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter