Rikssamling og kristningen av Norge | Kolonnenotat

Kolonnenotat til PP om rikssamling og kristningen av Norge

Innholdsfortegnelse
Harald Hårfagre
Leidang
Hird
Håkon den gode
Olav Tryggvason
Olav Haraldsson (Heilage)
Norrøn tro
Kristen tro
Harald Hardråde

Utdrag
Harald Hårfagre:
• Regnes som den første rikssamleren.
• Seiret over fienden i Hafrsfjord. Usikkert hvem fienden var.
• Skaffet seg sannsynligvis kontroll over Sør-Vestlandet nord til og med Hordaland.
• Rådde over flere kongsgårder, blant annet Avaldsnes ved Karmsundet.
• I et bondesamfunn måtte de bo på store gårder som de eide eller hadde tatt fra fienden.
• Fra Sør-Vestlandet kunne en konge kontrollere den viktigste skipstrafikken langs kysten.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå