Konflikter i Norge | 6 i karakter

Innholdsfortegnelse
Tema 3: Konflikter

Informasjon her under burde du kunne, er en form for sammendrag over alle kap om krig, men du bør ikke si det, men bruke det underveis…
- Intro:
- Konflikt i Norge
- Konfliktene mellom samfunnsgrupper i Norge

Første verdenskrig
- Årsaker for krig
- Intro:
- Våpenkappløp:
- Nasjonalisme:
- kolonikappløp:
- Makt i Balkan:
- Skuddet ved Sarajevo:
- Allianse og samarbeid:
- Oppspenning:
- Schieffenplanen:

Konsekvens av første verdskrig som førte til andre verdenskrig
- Nazismen og Facismen, Kommunisme
- KOMMUNISMEN
- FASCISME OG NAZISME:

-> Andre verdenskrig, idelogiene som ble opprettet var en grunnleggende årsak for andre verdenskrig. Til tross for at dem ville gjøre det beste for nasjonen sin, og gi plass til innbyggerne.

KAP.17 - Andre verdenskrig:
- Årsaker for krigen
- Årsak (Tyskland):
- Hitlers plan:
- Erobrer Østerrike:
- Münchenavtalen og Appeasementpolitikken:
- Årsak (Italia):
- Årsak (Japan):
- Årsak – Komintern pakt (1936):
- Årsak – spansk borgerkrig (1936) ->idelogisk konflikt mellom facismen og kommunismen:
- Årsak – pakt mellom Hitler og Stalin:
- Hovedlinjene i krigens gang, med vekt på vendepunkter
- Krigens første fase, 1939-1942:
- vendepunkt under krigen:
- Vendepunkt under krigen:
- Vendepunkt under krigen:
- Krigens andre/slutt fase, 1942-1945:
- Vendepunkt i sluttfasen:
- Norden under krigen
- Ekstra info
- Flere sivile drept enn soldater:
- ulemper av krigen:
- Fordeler under krigen

Presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver. (Kap.7)
- Sentrale trekk ved kolonialismen:
- Situasjonen til et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver:
- Konsekvenser:
- For afrikanere:
- For stormaktene:

Undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver (Kap. 19 og 20)
- Hva er den kalde krigen?
- Hvorfor kom den kalde krigen?
- Jerneteppet:
- HVA SKJEDDE?
a. Øst-Europa.
b. Truman-doktrine og Marshall-hjelp.
c. Tyskland
d) Våpen-kappløp og terror-balanse. NATO. Warsawa-pakten.
- VIETNAM-KRIGEN:
- HVORFOR SLUTTET DEN KALDE KRIGEN?
- Forskjellige syn på den kalde krigen:

Utdrag
• presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver

• vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

• gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

• undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver

---

Intro: Perioden fra 1914 til 1945 er katastrofens tid. Europeerne dominerte store deler av kloden gjennom kolonier og handelskompanier. Men man ville ekspandere mer, og bli den største i kloden.

Dermed utløste det seg til første verdenskrig, og ødela alt som var bygget opp av årene tidligere. Aldri hadde så mange mennesker og soldater dødd før, dersom man viste at resultatet ville bli slikt, hadde man sikkert aldri startet.

Likevel var kampen mellom stormaktene så oppspent at det ikke hadde løst seg med kun en fredsavtale.

Endelsen av første verdenskrig var ikke alt, etter denne krigen endte verden i en depresjon, de glade 20-årene i 1920, dette var en av årsakene til at andre verdenskrig startet.

Denne krigen var mer grusom med tanke på at verden hadde blitt mer teknologisk. Andre verdenskrig var også Norden mer med i krigen enn det dem var i første, dermed påvirket denne krigen alle slags land.

Konflikt i Norge -> konflikter mellom ulike grupper. Konfliktene stod særlig mellom samfunnsgrupper som var knyttet til jord, arbeid og kapital, og de fikk form av en til tider bitter og fiendtlig klassekamp.

Konfliktene utløste seg grunnet forholdet under første verdenskrig, høye priser på mat, brensel og boliger. Bønder måtte arbeide mer for å dyrke mer mat til byfolk dette ble dem pålagt.

Konfliktene mellom samfunnsgrupper i Norge -> forsterket konflikt av gjentatte kriser utover i mellomkrigstida, med prisfall, konkurser, arbeidsledighet og store gjeldsproblemer.

Krisene ble skapt av de frie markedskreftene og av myndighetenes pengepolitikk. Dette endte med at folk ble reddere hverandre.

Noen fryktet revolusjon, andre fryktet borgerkrig eller et fascistisk kuppforsøk. Mot slutten av 1930-årene roet klassekampen seg etter at Arbeider og bondepartiet inngikk i et politisk forlik

det såkalte kriseforliket, for å løse kriseproblemene. I tillegg var nye syn på det nasjonale som også medvirket til å samle i disse årene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå