Norges demokratiske utvikling | Analyse | 6 i karakter

Innledning
Norge er stedet og året er 1814. Etter mer enn 400 år i union med Danmark var det slutt. Den danske kongen

Frederik 6., ble dratt inn i Napoleons krigene på den tapende side og i januar 1814 måtte Danmark gi Norge i krigsbytte til den svenske kongen som en betingelse i Kieltraktaten (Historie VG3, 2008).

Det ble innkalt til et stormannsmøte på Eidsvoll for å diskutere landets fremtid. De 112 mennene som var samlet der, var inspirert av den franske og amerikanske revolusjon og opplysningstidens ideer satt i hodet på dem.

Utdrag
For å ha stemmerett i 1814 var det en rekke krav en skulle tilfredsstille. Kriterier som omhandlet kjønn, alder, eiendom og geografisk plassering var et faktum, og flere av disse kravene vet en i etterkant at tok lang tid å endre.

Retten var for det første begrenset til en alder over 25 år. Om en var bosatt på landet, som mange var på denne tiden, hadde en stemmerett om en eide eller leide matrikulerte gårder.

Enkelt forklart var dette gårder som var registrert og derfor betalte eieren skatt. Som leilending måtte en ha vært det lengre enn fem år.

På byene derimot var det de som hadde papirer fra myndighetene på byborgerskap. Det ga dem mulighet til å drive forretninger. I tillegg fikk de som eide eiendom til en viss verdi også stemme.

Man måtte være økonomisk uavhengig, ikke være forsørget av andre, motta lønn av andre eller motta noe form for sosial hjelp. Kvinner var ikke engang vurdert som potensielle stemmere, og grunnloven ekskluderte dessuten samene fra politisk deltakelse.

Etter hvert som tiden gikk, og det begynte å nærme seg 1905, forandret selvsagt noen av kravene seg. Blant annet fikk samer stemme i 1821, allmenn stemmerett ble innført i 1898 og prosessen som gradvis ga kvinner stemmerett startet i 1901.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå