Ikke-demokratiske demokratier | Oppgave

Heldagsprøve – Medie- og informasjonskunnskap 2

Oppgavebeskrivelse
Oppgave 1
Ikke-demokratiske demokratier

Oppgave 2
Video for #KeepItOn kampanjen

Utdrag
Et demokrati er en styreform hvor borgerne har indirekte eller direkte innflytelse på politikken. Ordet i seg selv betyr folkestyre, og bygger på den enkle idéen om at flertallet bestemmer.

Typiske kjennetegn for demokratier, er at de har frie valg og at borgernes rettigheter ivaretas. Ytringsfrihet og tilgang på informasjon er viktige forutsetninger for et demokratisk samfunn.

Dersom disse rettighetene ikke er oppfylt, vil ikke folket kunne påvirke politikken og prinsippet om at folket skal styre faller bort. Det er mange stater i verden i dag, som definerer seg selv som demokratier, men som ikke oppfyller kriteriene for et demokrati. I denne oppgaven skal jeg se på medienes rolle i den demokratiske utviklingen. Hvilken rolle spiller mediene i et demokrati?

---

I denne oppgaven skal jeg utforme et medieprodukt for å fremme Amnesty Internationals kampanje #keepiton. Avsender er frivillige ungdommer som jobber i Amnesty International, og kampanjen skal legge til rette for at folk i hele verden kan rapportere om når nettet er stengt eller internetthastigheten redusert. Gjennom produktet skal jeg appellere til norske elever ved videregående skoler og fremme verdien av ytringsfrihet og demokrati. Produktet skal kunne publiseres og deles på sosiale medier.

---

Når formålet med produktet er å fremme verdier som ytringsfrihet og demokrati, er det viktig å ta hensyn til målgruppen. Ettersom målgruppen er ungdom og produktet skal publiseres i sosiale medier, vil det være hensiktsmessig at målgruppen kan relatere seg til produktet.

Vi har alle opplevd at nettverket plutselig ikke fungerer eller er ekstremt tregt, og det er noe man irriterer seg veldig over.

Jeg ønsker å bruke denne følelsen til noe positivt. For å fremskynde denne følelsen hos mottakerne, skal 15-sekunders-snutten starte med et «laster-inn-tegn» som går rundt og rundt, og bruker tid på å laste inn videoen.

Jeg forestiller meg noe lignende som i den nye reklamen for Chromebook . Det kreves kun noen sekunder med innlasting før det irriterer 2019-ungdom, ettersom nettet i dag sjeldent bruker tid på å laste inn innlegg og lignende på Instagram og Snapchat.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå