Innledning
I denne oppgaven skal jeg drøfte utviklingen av religion fra jeger/sanker samfunnet og frem til opprettelsen av Islam.

Vi vet jeger/sanker samfunnet hadde en animistisk religion, altså så trodde de ikke på en personlig gud. De trodde alt i naturen hadde en egen sjel og kraft.

Og etter døden gikk mennesket over til en åndelig tilværelse. Det første jordbrukssamfunnet videreførte naturguden med fruktbarhetskults.

Siden kom det frem religioner som trodde det fantes flere guder, det som kalles polyteistiske religion.

Og vi vet at noen religioner kun tror på en gud, det kalles meteorisme religion.

Innholdsfortegnelse
Finnes det kun en gud?
- Så mitt spørsmål er; finnes det kun en gud?
- Litteraturliste

Utdrag
Jeger/sanker samfunnet hadde en animistisk religion, altså så trodde de ikke på en personlig gud.

De trodde på at hver eneste ting i naturen hadde en egen kraft. Vi at det var lite kjønnsbart arbeidsfordeling, likevel hadde de en regel på at det var mennene som jaktet og kvinnene som hovedsakelig sanket.

Kvinnens sanking var det største bidraget til husholdningen. Fra Jeger/sanker samfunnet til det første jordbrukssamfunnet hvorav vet man at de viderefører troen på en naturgud, med fruktbarhetskult.

De mente at fruktbarhetskult skulle fremme fruktbarhet på åker og eng, og hos folk og fe. Likevel vet at vi at under det første jordbrukssamfunnet hadde prestene og kongene som organiserte samfunnet kontakt med noe de kalte menneskelignende gud.

Egypterne derimot mente jo at menneske var en sammensatt kropp og hadde flere åndelige egenskaper.

Den egyptiske religionen døde ut etter de kom under det romerske styret. Kvinnene i det første jordbrukssamfunnet ble også gjort til tjenere i husholdningen og sexslaver for seierherrene.

Men kvinnene i Egypt hadde en frier stilling og ble mer respektert. Kvinnene var mer selvstendig og likestilt, men på den andre siden vet vi også at samfunnet var i stadig endring og at kvinnene endte med matlaging, sying og husarbeid da dette var mer en kvinne rolle enn manns rolle i samfunnet.

Polyteistiske religion, det vil si å ha flere guder. Gresk mytologi og romersk religion mente det fantes guder og gudinner.

Men romersk religion i motsetning til den gresk mytologi valgte å ikke se gudene personifisert, istedenfor var gudene en form for hellig ånd.