Markedsføring casen | Meny | 5 i karakter

Innledning
I denne markedsføring casen har det blitt utlevert en oppgave om dagligvare kjeden meny og et av deres nye produkter.

Høstens matnyheter fra meny har de fått inn flere alternativer til kjøtt, altså kjøttfrie middager. Da ble valget å velge den nye mandagspizza-en til Norges største frossenpizza selskap, nemlig Grandiosa.

Meny er supermarked konsept, og er Norges største supermarkedkjede med 129 butikker, og ca. 10.000 ansatte. Meny er en del av NorgesGruppen som blant annet også er morselskap til kiwi.

For å få god oversikt over interne og eksterne arbeidsbetingelser i dagligvarebutikken Meny, skal jeg gjennomgå en SWOT-analyse, dette er Styrker og Svakheter som er interne, også Muligheter og Trusler som er eksterne.

Innholdsfortegnelse
Styrker – Interne Arbeidsbetingelser
Svakheter – Interne Arbeidsbetingelser
Muligheter – Eksterne Arbeidsbetingelser
Trusler – Eksterne Arbeidsbetingelser

Yogrøt /m havre og chia
- Styrker
- Svakheter
- Muligheter
- Trusler
- Markedsinformasjonsystem

Målgruppe for produkt
Service
Produktbegrepet, Produktutvikling og Produktets livssyklus
Produktbegrepet
Produktutviklingen
Produktets livssyklus

Utdrag
Selvbetjening kan også være en svakhet, dette året har det vet saker angående dette. Hvis du er u-viten om maskinen og varene kan du risikere å bli anmeldt og tiltalt for tyveri hvis du er uheldig.

Det har vært hendelser der noen har valgt feil bakervare i selvbetjeningen og betalt mindre enn de skulle. Personen hadde altså begått ubevisst tyveri som han selv ikke var klar over før han ble tatt av vaktene.

Hvis selvbetjening tar over vil det føre til mindre ansatte, dette har stor betydning for et selskap når det gjelder service.

Dersom det ikke er ansatte til slutt så har du ingen som f.eks. sier «hei» og ønsker deg velkommen, og ikke minst ingen i kassa som f.eks. åpner handleposen litt før du får den, det er ingen stor handling, men likevel er det alltid det lille som kan gjøre handle opplevelsen bedre og hyggeligere.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå