Hvordan kan man forklare schizofreni | 5 i karakter

Oppgavebeskrivelse
Oppgave: Drøft «din psykiske lidelse» i lys av minst to psykologiske perspektiver. Bruk også den biopsykososiale modellen i din forklaring.

Innledning
“Schizofreni er en hjernesykdom som fører til endringer i tankevirksomhet og adferd” (Nettdoktor, 2016).

Det er også en av de alvorligste psykosene ifølge Store norske leksikon som kan være dødelig. Symptomene er blant annet vrangforestillinger, hallusinasjon, apati og kognitive problemer.

Det er en langvarig lidelse som har en skremmende innvirkning på tanker, følelser og observasjoner. I denne artikkelen skal jeg se på årsakene for schizofreni ved bruk av den biopsykososiale modellen.

Jeg skal også ta i bruk det psykoanalytiske og det biologiske perspektivet sine behandlingsmetoder for å forklare lidelsen.

Utdrag
Erik Eriksons psykososiale stadier viser betydningen for barnets miljø under oppveksten (Brønstad, 2020). Erikson mente at personlighetsutviklingen foregikk over 8 faser og i bestemte alderstrinn, “menneskets åtte aldre”.

Grunnleggende tillit eller mistillit er den første fasen som foregår fra 0-1,5 år. Fasen vektlegger foreldres rolle i barnets utvikling.

Dersom foreldre dekker behovene og gir tilstrekkelig omsorg til barnet vil en grunnleggende tillit for mennesker oppstå.

Hvis foreldre mislykkes i denne oppgaven, vil vanskeligheter oppstå for barnet senere i livet. Erikson antok dette som den viktigste fasen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå