Innledning
«Ekstremisme er ytterliggående forestillinger eller handlinger der vold anses som et akseptabelt middel for å tvinge igjennom dramatiske samfunnsendringer og oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål»

Utdrag
Bjørgo mener mennesker som føler seg fortapt i livet er mer utsatt for ekstreme miljøer fordi de søker en ny retning i livet. Disse er ofte mennesker med en kriminell bakgrunn.

Han sier at ekstreme miljøer ofte rekrutterer inn mot kriminelle, så man får flere mennesker som er villig til å utføre vold for å fremme ideologien.

«Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse på en situasjon om meninger og tanker som blir forsterket gjennom repetisjon og mangel på motstand innenfor en begrenset gruppe.

Gjennom algoritmer så vil innhold som gjenspeiler dine meninger og tanker oppstå i dine sosiale medier.»

En ekstremist kan danne meningen sin på egen hånd eller eventuelt ha med spor av meningen fra barndommen, det som er farlig er når slike ideer videreføres til andre mennesker og forsterkes.

Når en person med ekstremistiske tendenser møter en ekstremist, og man isoleres i en slik tankegang, kaller man det ekkokammer.

Ekkokammer er en stor grunn til ekstremisme i dag, vi har for eksempel Anders Behring Brevik, som gjennom hele livet har vært medlem i organisasjoner som fremmer ideologien han støtter.

Øyvind Strømmen forteller i en artikkel på Store Norske Leksikon at Breivik var medlem i Fremskrittspartiet som ungdom, og i senere alder også hevdet å ha vært med i Pauperes commilitiones Christi Templique Solomonichi.

Strømmen viser også til at Breivik var aktiv i ulike nasjonalistiske, nazistiske og ekstreme nettfora, inkludert stormfront.org, document.no og minervanett.no, før terrorangrepet 22. juli 2011.

Alle disse organisasjonene og nettstedene hjalp Breivik med den ekstreme tankegangen, og førte til at han ble et del av et ekkokammer.

Ekstreme holdninger er mer tilstedeværende blant dagens ungdom i dag, noe som gjør at det er viktig å undervise om faren bak slik ideologi.