Hvordan blir ekstremistiske holdninger til | 5 i karakter

Innledning
«Ekstremisme er ytterliggående forestillinger eller handlinger der vold anses som et akseptabelt middel for å tvinge igjennom dramatiske samfunnsendringer og oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål»

Utdrag
Bjørgo mener mennesker som føler seg fortapt i livet er mer utsatt for ekstreme miljøer fordi de søker en ny retning i livet. Disse er ofte mennesker med en kriminell bakgrunn.

Han sier at ekstreme miljøer ofte rekrutterer inn mot kriminelle, så man får flere mennesker som er villig til å utføre vold for å fremme ideologien.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå