Innledning
Denne oppgaven skal vi ta en nærmere titt på det nåværende straffesystemet i Norge, og trekke inn ulike synspunkt på hvorvidt dette fungerer effektivt eller ikke. Videre skal vi drøfte om systemet er egnet til å bekjempe kriminalitet. Jeg har i hovedsak valgt å fokusere på samfunnsstraff som en straffemetode.

Utdrag
I Leif Petter Olaussen sin rapport om «Straffenivået og folks holdninger til straff i Norge» kommer det frem at enkelte individer mener at det er mye som kan forbedres i Norge med tanke på straffesystemet. De mener blant annet at fengselsstraffen i Norge ikke bærer den effekten den burde bringe. 53% av Norges befolkning er enige med påstanden som lyder slik: «Å være innsatt i fengsel kan nesten betraktes som et hotellopphold, de innsatte har det altfor godt».

Her får norsk fengsel sterk kritikk i form av at det er altfor behagelige og milde forhold for slike som har begått uforsvarlige, kriminelle handlinger. I Norge vil mange mene at vi er for kjærlige med de kriminelle, rett og slett fordi vi har et humant system hvor fengselsstraffen i stor grad fokuserer på rehabilitering istedenfor straff. Og, for å vise et nyansert bilde, kan jeg nevne vedlegget «Straff som virker», hvor det blir lagt fram at det er blitt gjort flere undersøkelser som viser negative sosiale følger av fengselsstraff – gode nyheter for de milde, norske fengslene.