Utdrag
Jeg tar utgangspunkt i en Apple iPhone. I USA designes telefonen. Designet sendes fra USA til Kina.

Bestanddelene til telefonen utvinnes i en rekke land, for eksempel kobolt fra Kongo, audio-chips og kamera som produseres i Japan, og glass-skjermen og touch-ID som produseres i Taiwan. Alle disse bestanddelene sendes til Kina, hvor telefonen blir produsert.

Etter produksjonen er fullført sendes det ferdige produktet tilbake til USA, der de selges til det amerikanske markedet, og bl.a. til Norge der de selges til det Norske markedet.

I tillegg sendes selvsagt telefonene til resten av verden også for salg, da særlig til velstående land.

Det er som regel de rikere landene som eier mobilmerkene. Et eksempel er Apple som er et amerikansk selskap. Apple sine produkter inkludert iPhone er designet i California i USA.

Kundene som kjøper produktene bor i de rikere landene der de som designer mobilene holder til. Mineralet til batteriet til mobiltelefonen er for eksempel Kobolt som utvinnes i gruver sør i Kongo.

Gammel elektronikk vi ikke skal ha lengere havner i Asia og Afrika. Norge er øverst på statistikken når det gjelder å kaste gammel elektronikk, vi kaster 28,6 kg hver i snitt årlig.

Ressurser (kapittel 2,3 og 7) Aluminium brukes på utsiden av telefonen, for å beskytte innsiden.

Kobolt er et stoff som brukes for å lage batteriet i enkelte telefoner, alternativt kan man bruke litium for å lage batteriet til mobilen.

Sølv er et mykt hvitt edelt metall, det brukes i kretskort for mobiltelefoner. Sølv produseres først og fremst som et biprodukt i produksjonen av kobber, gull, nikkel og sink.

Verdens største sølvprodusent er Mexico. Andre mineraler som finnes i mobiltelefoner, inkluderer kobber, tantal, tinn, gull, wolfram, fosfor og kalium.

Mineraler som er funnet i Norge er jern, sølv, kobber, kobolt, nikkel, bly, sink, titan, krom, molybden, wolfram, niob og gull.

Fram til 1980-tallet var metaller den viktigste typen mineralressurser for norsk gruveindustri.

I dag kan vi finne mineraler i Norge som brukes i mobiltelefonen, for eksempel er grafitt er et mineral fra Norge som brukes i mobiltelefoner.

Du kan blant annet finne grafitt på Skaland ved Senja, Holandsfjord i Nordland og i Jennestad ved Sortland. Mineralet er ofte brukt i batteriet i mobilen. Grafitt finnes særlig i metamorfe bergarter.

Dette bløte, bøyelige og sorte mineralet har den egenskap at det leder elektrisitet godt.

Metamorfe bergarter blir dannet når andre bergarter blir utsatt for høyt trykk eller varme. Kobolt er et mineral fra Kongo som også brukes i mobiltelefoner.

Dette harde, sølvhvite metallet brukes til å lage de ladbare batteriene i mobiltelefoner og det er produsert ved smelting.

Den demokratiske republikken Kongo utvinner kobolt fra gruver sør i Kongo og er verdens største eksportør av kobolt.

Kongo står for nesten 60 prosent av alle kobolt ressursene i verden. Etter at kobolten er utvinnet sør i Kongo, selges den videre til Kina som kan produserer råvaren videre.

Kobolt er et grunnstoff som finnes i periodesystemet og er ofte fra magmatiske eller sedimentære bergarter.