Oppgave 1

Gro Hansen fra Gjøvik Møbler mente de ikke lenger var bundet av tilbudet fordi Misjonsforeningen hadde svart for sent og/eller ikke hadde akseptert tilbudet slik det var framsatt.

Reglene om når du må svare på et tilbud for at det skal bli en bindende avtale er omhandlet i § 2 og 3.

Etter disse bestemmelsene må aksepten ha kommet fram til tilbyder innen fristen for at det skal være en bindende avtale. Her er det ikke satt noen bestemt akseptfrist, det er da reglene i § 3 som skal brukes.

Aksepten må ha kommet frem til tilbyder innen utløpet av den tid, som han, da han avgav tilbudet, måtte regne med skulle gå med, § 3.

Utdrag
Forsendelsestid og betenkingstid vil da være 8 kalenderdager. Her ble svaret sendt på kvelden 10.09 per epost og har da kommet fram like etter at avsenderen sendte den.

Gro Hansen hos Gjøvik møbler hadde fri både fredag 11.9 og lørdag 12.9 og leste ikke eposten før 14.9. Selv om svaret ikke var kommet til kunnskap før den 14. var svaret kommet fram den 10.9.

Svaret var da kommet fram innen fristen og tilbyderen er bundet til avtalen §§2 og 3(1). Om svaret hadde kommet fram etter fristen så ville det vært en forsinket aksept etter §4.

Om aksepten er for sent fremme (forsinket aksept), er ikke lenger tilbyderen bundet til avtalen §4.

Gjøvik Møbler AS har ikke rett i at de ikke lenger var bundet av tilbudet fordi Misjonsforeningen hadde svart for sent.

Din PC mente også at de ikke lenger var bundet av tilbudet fordi Mjøsa vgs sin aksept ikke stemte med deres tilbud. Avtalelovens § 5 omhandler avslag på tilbud.

Blir tilbudet avslått gjelder ikke lenger tilbudet selv om akseptfristen ikke er ute. Din PC hadde ikke sendt et avslag etter § 5. Spørsmålet er da om § 6 (1) kommer til anvendelse.

Denne regelen omhandler avvikende aksept. En slik aksept regnes vanligvis som et avslag. Den avvikende aksepten regnes da som et nytt tilbud.

Dersom mottakeren av tilbudet kommer med et konkret motforslag, er det normalt å anse som et avslag (Lyngdal mf., 2016, s 141).

Dersom aksepten er å anse som forsøk på forhandlinger anses den ikke som en avvikende aksept etter § 6(1). Det opprinnelige tilbudet er da fortsatt gjeldende.