Forestilling om det norske 1770 – 1870

Innholdsfortegnelse
- Det norske selskap
- Nasjonal romantisk litteratur og kunst
- Poetisk realisme

Utdrag
Nasjonalromantiske trekk i Luren: Thord går i bunad. Han er høy og bredskuldret. Han byr gjesten sin med typisk norsk mat.

Han har Snorres kongesagaer i bokhylla si. Dattera hans er høy og blond, med blå øynene. Hun heter Ranghild, navn til vikingdronning. Thor røper senere at han er i slekt med de gamle norske vikingkongene.

Gamle Norig av Ivar Aasen: et nasjonalromantisk dikt, skrevet på Aasen-normalen, tre strofer, hver sitt nasjonalromantisk tema.

Forestillinger om det norske trekk: Norge er et gammelt land, med eldgamle tradisjoner. Norge har særpreget natur. Naturen har herdet det norske folket. Bøndene videreført norske tradisjoner.
Allusjon til norrøn poesi: diktet er skrevet på alliterasjon (bokstavrim). Språket i diktet i kasusformer.

Poetisk realisme: det er en overgangsfase mellom romantikken og realismen. Idealene er bevart fra romantikken, men man nå er klar over at virkeligheten ikke lever opp til idealene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå