Nyimperialisme 1870-1914 | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
På 1800-tallet blir det åpnet opp en dør for europeerne. Døra leder til europeisk erobring og utforskning. Det endret verden drastisk.

Denne perioden (1870-1914) blir kalt for nyimperialisme eller kolonitiden. Nyimperialisme er nyere tidens imperialisme.

Nyimperialisme gikk ut på europeiske nasjoners kolonialisme over Afrika og Asia. Men hva er det som forutsatte at døra åpnet seg?

Hva var motivene til europeerne når gikk gjennom døren? Og hva var årsakene størstedeler av jorda la seg under europeiske landene i perioden nyimperialisme?

Utdrag
Ekspansjonspolitikken ble også motivert av religiøse og humanitære motiver. De vestlige folkene ønsket kolonialisme fordi de trodde det var deres jobb å sivilisere mindre utviklede kulturer.

Rudyard Kipling (1865-1936) uttrykket oppdraget om å sivilisere usiviliserte i sitt berømte dikt “The White Man’s Burden” som ble utgitt 1899 .

Han mente det var de vestliges moralske forpliktelse. Det mente stormaktene ga dem retten til å herske over mindre utviklede kulturer.

For det siviliserte livet i vesten var kristendommen sentralt. Misjonærer så det som ny mulighet for å spre kristendommen, den sanne religionen.

De vestlige trodde at gjennom kristning kunne de usiviliserte kulturer bli sivilisert. Forutsetningene og motivene bygde opp mot nyimperialismen og kolonisering. Men hva var det som startet selve brannen?

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå