Innledning
På 1800-tallet blir det åpnet opp en dør for europeerne. Døra leder til europeisk erobring og utforskning. Det endret verden drastisk.

Denne perioden (1870-1914) blir kalt for nyimperialisme eller kolonitiden. Nyimperialisme er nyere tidens imperialisme.

Nyimperialisme gikk ut på europeiske nasjoners kolonialisme over Afrika og Asia. Men hva er det som forutsatte at døra åpnet seg?

Hva var motivene til europeerne når gikk gjennom døren? Og hva var årsakene størstedeler av jorda la seg under europeiske landene i perioden nyimperialisme?

Utdrag
Ekspansjonspolitikken ble også motivert av religiøse og humanitære motiver. De vestlige folkene ønsket kolonialisme fordi de trodde det var deres jobb å sivilisere mindre utviklede kulturer.

Rudyard Kipling (1865-1936) uttrykket oppdraget om å sivilisere usiviliserte i sitt berømte dikt “The White Man’s Burden” som ble utgitt 1899 .

Han mente det var de vestliges moralske forpliktelse. Det mente stormaktene ga dem retten til å herske over mindre utviklede kulturer.

For det siviliserte livet i vesten var kristendommen sentralt. Misjonærer så det som ny mulighet for å spre kristendommen, den sanne religionen.

De vestlige trodde at gjennom kristning kunne de usiviliserte kulturer bli sivilisert. Forutsetningene og motivene bygde opp mot nyimperialismen og kolonisering. Men hva var det som startet selve brannen?

Motivene til stormaktene var selvfølgelig årsaker til nyimperialismen. Motivene var en kraft som drev stormaktene til å herske over regioner.

Som de økonomiske motiver, for eksempel ønsket om nye og større markeder. Og motivet om å sivilisere de usiviliserte.

Disse var store og viktige årsaker til nyimperialisme. Sosialdarwinismen4 var et annet årsak som ligner på motivet over.

Sosialdarwinismen var en tanke som gikk ut på at noen mennesker er bedre tilpasset omgivelsene enn andre.

Siden de vestlige nasjonene hadde kommet mye lenger i industrien og teknologien enn Asia og Afrika.

Og befolkning i disse nasjonene var hvite, kom det meninger om at de hvite personene hadde høyere utviklingsnivå enn alle andre.

Derfor mente stormaktene det var helt naturlig for dem å erobre de “underordnede” folkene. De så det som naturens måte å forbedre menneskeheten på.

Søken på tilgang til råvarer, arbeidskraft, eksotiske produkter, osv. var en til årsak til nyimperialismen.

Stormaktene mente kolonialisme ville gi dem tilgang til ressursene. En annen årsak var de hjemlige problemer. Innbyggere var misfornøyde, for eksempel adelen som ikke hadde like mye makt.