En reaksjon på modernitet & En tale fra hjertet | Analyse

Innholdsfortegnelse
Del A
En reaksjon på modernitet

Del B
Oppgave 3
En tale fra hjertet

Utdrag
Diktet ”Autobahn” ble utgitt av Rolf Jacobsen i 1975 som en del av samlingen Pusteøvelse. Med en gjennomgående modernistisk stil uttrykker Jacobsen en fremmedfølelse og meningsløshet overfor framskrittet i hans samtid. Motivet i diktet er den verdenskjente motorveien ”Autobahn” og temaet er frykten for den stadige utviklingen i samfunnet.

Modernisme er ofte en reaksjon på modernitet, og i dette diktet er det ingen tvil om forfatterens synspunkt på moderniteten i samfunnet. Jacobsen omtaler motorveien som ”Asfaltbåndets svarte lærpisk”.

Dette er en negativt ladet metafor som setter et klart standpunkt for hans motstand mot den forandringen Autobahnen representerer. ”Magre skogfronter kommer marsjerende frem” og ”Avstandene hamrer mot frontruten” er eksempler på besjelinger der skog og avstand får menneskelige egenskaper. Besjelingene er absurde fordi for eksempel avstand ikke kan hamre på vinduet.

Virkemiddelet gjenspeiler derfor meningsløshet og frykten for det ukjente. ”Katedraler og kirketårn i det fjerne dukker opp som rester av gammel piggtråd”. Denne sammenlikningen har en negativ konnotasjon der noe høytidelig og vakkert sammenliknes med ”gammel piggtråd”, igjen uttrykkes fremmedfølelsen ovenfor samtiden Rolf Jacobsen levde i.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå