Innledning
I dette forsøket blir kaliumklorat og svovel blandet. Hensikten var å se hva som skjer når stoffene blir utsatt for varme.

Innholdsfortegnelse
Innledning
Teori
Metode
Resultater
Diskusjon
Konklusjon
Dato og navn
Referanseliste:

Utdrag
Når kaliumklorat og svovel reagerer, får vi en redoksreaksjon. Se formel (1). 2KClO_3 (s)+3S (s)→2KCl (s)+3SO_2 (g) (1)

En redoksreaksjon er en reaksjon hvor et stoff blir oksidert og et annet redusert. En reduksjon vil si at det blir tatt opp elektron, mens oksidasjon vil si at det blir avgitt elektron.

For å finne ut hvilket stoff som reduseres, og hvilket som oksideres, kan man se på oksidasjonstallene til stoffene i reaksjonen.