Emisjon og absorpsjon | Fysikk fagtekst

Innledning
Ulike stoffer avgir ulike spektre, hvilket har med energien de sender ut å gjøre. Dette kommer av kvantehypotesen, som sier at stoffer kun kan slippe ut og motta energi med bestemte bølgelengder.

Med utgangspunkt i denne kunnskapen, har man ved spektralanalyse, kunne identifisere grunnstoffene ulike stjerner består av, eller forklare et fenomen som dopplereffekten.

Utdrag
Ulike stoffer avgir ulike spektre. De gir nemlig fra seg energi med bestemte bølgelengder, slik at et emisjonsspekter består av en eller flere linjer som viser spektret av bølgelengdene stoffet sender ut. På den andre siden, viser et absorpsjonsspektrum bølgelengdene man får ved å sende hvitt lys gjennom gassen.

Hvitt lys inneholder bølgelengdene til alle synlige farger, og siden gassen vil absorbere visse bølgelengder fra lyset, viser dette seg som mørke linjer i det ellers kontinuerlige emisjonsspektrumet (Kyllesdal, 2015). På den måten kan vi identifisere ulike stoffer ved å studere deres unike spektre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå