Innledning
I denne oppgave skal vi bruke ekteskapsloven av 1991 for å kunne fordele verdiene mellom ektefellene når de nå skal skilles.

Partene i saken er Axsel Gran og Gunn Tofte som har vært gift i 5år
De giftet seg i høsten 2009 men i 2013 forelsket Axsel seg i kollegaen sin og fortalte det til Gunn om at ville skille seg fra henne.

Ekteparet bestemte seg da i sommer av 2013 for å sende seperasjons papirene ut.

Innholdsfortegnelse
Rettslære prøven
- Derfor skal vi fordele verdiene Axsel og Gunn eier etter reglene i el. §58 og§59
- Derfor starter vi først med felleseie etter el. §58
- Så skal vi se på skjevfordelingsregelen i el. §59 og om noen kan skjevfordel noe av verdiene.
- Siden Axsel fikk en gave under ekteskapet av Gunn så skal vi se på §50
- Til slutt så har vi et særskilt unntak fra delingen som står i el. §61

Utdrag
Axsel og Gunn kjøpte innboene samen og som er 1 000 000,- verdt. Dette går inn under felleseie og skal bli delt likt.

Gunn og Axsel er allerede enige i at innboene skal bli delt likt sånn at begge for 500 000,- (1 000 000/2=500 000). Ingen av partene har gjeld så vi trenger ikke å trekke i fra noe.

Axsel ga ut en roman i 2011 og han kjente 300 000,- på boksalget og satt pengene inn i en bankkonto. Når partene skulle skille seg så hadde Axsel 310 000,- på bankkontoen.

Han sier at de pengene skal skjevdeles med siden det er under ekteskapet så må han dele de pengene med Gunn (310 000/2=155 000) ifølge el. § 58. Gunn vant i en lottospill 2 000 000,- i 2010 og satt de på en bankkonto for å kunne spare til ny bolig.

Før seperasjon hadde hun 2 100 000,- på kontoen hennes og siden hun fikk disse pengen under ekteskapet så sier el. §58 igjen at de skal gå med inn i delingen (2 100 000/2=1 050 000).

Begge hadde hver sin bil som begge kjøpt selv, men de kjøpte bilene under ekteskapet som betyr at de må fordele verdien under hverandre ifølge §58.

Bilden til Gunn har en verdi av 200 000,- og bilen til Axsel er 150 000,- verdt det vil si (200 000+150 00/2= 275000)