Problemdefinisjon
Hva er entalpiendringen per mol ammoniumnitrat og kaliumhydroksid når stoffene løses i vann.

Innholdsfortegnelse
E03: Bestemmelse av entalpiendringer for to oppløsningsreaksjoner
Forsøk A og B
- Hva handler forsøket om?
- Hensikt for A og B er samme:
Utstyr for A og B
Problemstilling
Fremgangsmåte for A og B:
Resultater for A:
Resultater for B:
Feilkilder for A og B
Konklusjon for A og B:
Sikkerhet:

Utdrag
Hypotesen for dette forsøket er at temperaturen på vannet vil endre seg når stoffene løses i vann, fordi stoffene enten tar opp eller gir fra seg energi. Det er vanskelig å vite hvilke stoffer som vil ha negativ og positiv entalpiverdi.

---

- isoporbeger med lokk
- målesylinder, 100 mL
- termometer – Pascologger
- veieskip
- Briller
- Hansker
- Lab frakk

---

1) Mål opp 100,0 mL vann og hell det i isoporbegeret.

2) Vei opp ca. 3 g NH4NO3(s), men KOH(s) har ca. 4 g, og noter massen i gram med to desimaler.

3) Sett lokket på isoporbegeret og stikk termometeret gjennom lokket og ned i vannet. Mål temperaturen ved start og noter resultatet.

4) Tøm innveid ammoniumnitrat i vannet. Pass på at alt kommer med. Sett straks på lokket med termometeret.

Beveg isoporbegeret forsiktig slik at stoffet løses og blir godt blandet. Følg med på termometeret og les av temperaturen når den ikke lenger endres.