Problemdefinisjon
Hva er entalpiendringen per mol ammoniumnitrat og kaliumhydroksid når stoffene løses i vann.

Innholdsfortegnelse
Forsøk A og B

Hva handler forsøket om?

Hensikt for A og B er samme:
- Utstyr for A og B

Problemstilling

Fremgangsmåte for A og B:

Resultater for A:

Resultater for B:

Feilkilder for A og B

Konklusjon for A og B:

Sikkerhet:

Kilder:

Utdrag
Først må finne den energiforandringen E og bruker det til å finne entalpiforandringen

∆H

Så etter det bruker formelen E=m×∆t×4,18 (J/g℃) Og

finn stoffmengda (n)n=(m/Mm)

E=n×∆H (finn ∆H),da ogjørformelen litt og den blir slik→ ∆H=(E/n)

E=100g×2,1℃×4,18 J/g℃=877,8J

n=m/Mm=(3,0g)/(14,01+4×1,01+14,01+3×16(mol/g))=(3,0g)/(80,06(mol/g) )=0,037mol

∆H=E/n=(877,8J)/(0,037mol)=23724J≈23,7KJ